A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) arra emlékezteti a húsmarha- és bivalyágazati tenyésztőket, mint lehetséges kedvezményezetteket, hogy 2024. március 21-ig nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A támogatás célja: csökkenteni a tenyésztők 2022. október 1. és 2023. március 31. között elszenvedett veszteségeit, amit az orosz-ukrán háború okozott.

A kéréseket és az igazoló iratokat az APIA megyei/helyi központjaihoz kell benyújtani, és szükséges mellékelni egy saját felelősségre kiállított  nyilatkozatot arról, hogy az igénylő 2022. február 24-én nem állt újjászervezés, felszámolás vagy csődeljárás alatt. Az erre vonatkozó  mintát a sürgősségi rendelet 1. számú mellékletének III. pontja tartalmazza.

A tulajdonos által másolatban benyújtott/átadott dokumentumokon fel kell tüntetni a következőket: „az eredetinek megfelelő” (conform cu originalul), a dátomot és alá kell írni.

Az állami támogatási összértéke 79 427 740 lej, azaz 16 100 000 euró, amelyet az állami költségvetésből biztosítanak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MADR) 2024. évi költségvetésén keresztül.

A kedvezményezettek részére nyújtott állami támogatás össege 100 euró/húsmarha, illetve bivalyféle.

Az egyes kedvezményezettek számára nyújtandó támogatás összege nem haladhatja meg a 280 000 eurót. A lejben fizetendő összeget a Román Nemzeti Bank által megállapított árfolyamon számolják, az átváltás a 13/2024. számú kormányhatározat hatályba lépésének napján érvényes árfolyam alapján történik. 

A támogatást halmozni lehet az állami költségvetésből finanszírozott egyéb támogatási konstrukciókkal, a 280 000 euró/kedvezményezett maximális küszöb betartásával.

Az állami támogatás kifizetésének határideje: 2024. június 30. Érvénytelen bankszámlák esetén ezen időpont után is érkezhetnek kifizetések, legkésőbb 2024. december 31-ig.

A kedvezményezettek köréről, a jogosultsági feltételekről, a támogatási kérelmet kísérő dokumentumokról, valamint a pályázati útmutatóról az APIA honlapján (www.apia.org.ro) lehet informálódni.

Jó tudni, hogy 2024. február 20-ig a 4295 lehetséges kedvezményezett részéről mindössze 194 kérés érkezett.  

Forrás: https://apia.org.ro

Szólj hozzá!