A 4.1 alintézkedés célja a gazdaságok termelékenységének javítása, a kis és középes méretű gazdaságok szerkezetváltásának előmozdítása, ezek kereskedelmi egységekké történő átalakítása, továbbá ösztönzi a társulási formák megalakulását, fejlesztését.

A kiírás becsült keretösszege 203,8 millió euró, a pályázható összeg 350 000 – 1 500 000 euró. 

Az alintézkedés kedvezményezettjei:

– a jogi személyiséggel rendelkező gazdaságok, 

– termelői csoportok, 

– szövetkezetek, közbirtokosságok.

A támogatás kötelező feltételei:

1. A gazdaság mérete:

– A beruházásokat azokban a gazdaságokban lehet megvalósulnia, amelyek gazdasági mérete legalább 8 000 SO;

– Azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik befejezték a 6.1-es (fiatal gazda) pályázatukat, illetve azok a fiatal gazdák, akik legtöbb 5 évvel ezelőtt hozták létre gazdaságukat, vagy akik az Állami Vagyonügynökség által működtetett programon keresztül kaptak támogatást, a támogatási kérelem benyújtásakorlegkevesebb 12 000 SO méretű gazdasággal kell rendelkezzenek, viszont a gazda mérete nem haladhatja meg a 100 000 SO-t.

Figyelem! Noha az utóbbi feltétel benne van a konzultatív pályázati útmutatóban, végül arra hívják fel a figyelmet, hogy ez csak a 4.1.4 kiírásra vonatkozik, amely viszont nem része a jelen kiírásnak. Ezért minden pályázó esetében az errevonatkozó feltétel az, hogy a beruházásnak olyan gazdaságban kell megvalósítani, amelynek gazdasági mérete legalább 8 000 SO, és ezt igazolni kell.

2. A beruházás az alintézkedés által előirányzott támogatható intézkedések legalább egyikének hatálya alá kell tartozzon:

– A szántóföldi és vegyes gazdaságok bővítése és/vagy korszerűsítése mezőgazdasági gépek vásárlásával (valamennyi szántóföldi kultúra esetében, beleértve az állattartó gazdaságok takarmánynövényeit is),

– Az egyszerű beszerzésekhez kapcsolódó immateriális beruházások: szoftverek vásárlása vagy fejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek vásárlása a projekt másodlagos elemeként.

3. A kéremező be kell bizonyítsa, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását. 

4. Műszaki és gazdasági dokumentáció alapján igazolni kell a beruházás gazdasági életképességét. 

5. A beruházás megfelel a közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatályos törvényeknek. 

6. A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy az elmúlt három pénzügyi év átlaga alapján szémított éves nyereség nem haladja meg a kért támogatási összeg négyszeresét. 

A 4.1-es alintézkedés 30%-tól biztosít támogatást legfeljebb 90%-ig terjedő támogatást, az alábbiak szerint: 

1. A 8 000 SO és 250 000 SO közötti növénytermesztő gazdaságok esetében és az 500 000 SO-ig terjedő állattartó gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot, illetve: 

– 350 000 eurót az egyszerű beszerzések, és

– 1 000 000 eurót a cukkorrépatermesztésre irányuló egyszerű beszerzések esetében (beleértve a fiatal mezőgazdasági termelőket is). 

2. A 250 000 SO és 500 000 SO közötti növénytermesztő gazdaságok esetében és az 500 000 és 1 millió SO-ig terjedőállattartó gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50 %, és nem haladhatja meg: 

– a 400 000 eurót az egyszerű beszerzések esetében 

– az 1 000 000 eurót a cukkorrépatermesztésre irányuló egyszerű beszerzések esetében. 

3. A 500 000 és 1 millió SO közötti növénytermesztő gazdaságok esetében és az 1 millió SO-t meghaladó állattartó gazdaságok esetében a vissza nem térítendő támogatás mértéke 30 %, és nem haladhatja meg: 

– a 400.000 eurót az egyszerű beszerzések esetében,

– az 1 000 000 eurót a cukkorrépatermesztésre irányuló egyszerű beszerzések esetében. 

4. Szövetkezetek, termelői csoportok, szervezetek esetében, a vissza nem térítendő állami támogatás mértéke 50 %, és nem haladhatja meg az 1 500 000 eurót, függetlenül a termelők típusától, a beruházás típusától és a gazdaság méretétől.

A támogatási intenzitás további 20%-al növelhető, de a támogatási ráta így sem haladhatja meg a 70%-ot az 1.-eskategóriába tartozó gazdaságok esetében és 90%-ot a társulási formák esetében. 

A támogatás intenzitása a következő feltételek teljesítésével növelhető

a) fiatal, legfelejebb 40 éves mezőgazdasági termelők által végzett beruházások,

b) biogazdálkodással kapcsolatos beruházások,

c) természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő területeken végrehajtott beruházások,

d) kollektív beruházások (a társulási formákra vonatkozik). 

A pályázati útmutató tervezete szerint a 4.1 alintézkedésből származó pénzből a támogatásra kiválasztott gazdálkodók számos beruházást tudnak majd végrehajtani, mint például: 

– új gépek/eszközök és felszerelések vásárlása, akár lízingelése is (traktorok, mezőgazdasági/technológiai pótkocsik, kombájnok, talajműveléshez, növénytermesztéshez és -karbantartáshoz szükséges mezőgazdasági gépek stb.). Figyelem! Csak a pénzügyi lízing minősül támogatható kiadásnak, azzal a kötelezettséggel, hogy az eszköz az utolsó kifizetésig a kedvezményezett tulajdonába kerül.  

– szoftverek vásárlása, fejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek megszerzésével kapcsolatos kiadások. 

– az általános projektköltségek kiadásai: a tanácsadással, a nyomon követéssel és az irányítással kapcsolatos kiadások, beleértve a gazdasági és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás, a tanúsítványok kiadásának díját, valamint a projektek végrehajtásához szükséges engedélyek és felhatalmazások megszerzésének díját, a nemzeti jogszabályokban előírtak szerint. A projekt általános költségei nem haladhatják meg a teljes támogatható költség 5%-át. 

Tovább információk, a tervezett pontozási rendszer elérhetősége: 

https://www.afir.ro/comunicare/utile/dezbatere-publica/

Szólj hozzá!