A DR 30 pályázat célja a gazdálkodók új generációjának segítése. Ez az egyetlen olyan pályázat, ahol a kedvezményezettek számára nem feltétel a társfinanszírozás, vagyis a projekt teljes értéke –  70 000 euró – vissza nem térítendő, európai alapokból történő támogatás.

Időszak: 2023. november 2. – 2024. január 31.

Kik pályázhatnak?

Azok a fiatal mezőgazdasági termelők, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 évesek, pontosabban a pályázat beanyújtásának idején még nem töltötték be a 41. életévüket, megfelelő mezőgazdasági szakértelemmel rendelkeznek, és akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni egy gazdaságban, mint a gazdaság vezetői.

A vissza nem térítendő támogatás értéke:

70.000 euro

A mezőgazdasági egység gazdasági mérete:

hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén  min. 8 000 SO (a gazdaság legkevesebb 50 %-a hegyvidéken kell legyen);

síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén min. 12 000 SO;

a védett helyen termesztett zöldségfélék esetén  min. 2300 SO (a támogatás második részletének a lehívásáig ezt ki kell bővíteni 7100 SO-ig).

Mennyi lehet a mezőgazdasági egység maximális mérete?

100 000 SO

Megjegyzés: Minden hektár növénykultúrának, állatfajtának, illetve állatkategóriának van egy bizonyos SO értéke. A gazdaság teljes SO-értékének kiszámításakor a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, és így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO számolóval és megbizonyosodhat arról, hogy a minimális feltételt teljesíti-e. (https://so.afir.info/)

Az összeg folyósítása két részletben történik az alábbiak szerint:

– első részlet a támogatás összegének 75%-a előleg formájában;

– második részlet: a támogatás összegének 25%-a.

Figyelem! A második részletet a gazda az üzleti terv keretében javasolt célok megvalósítása után kapja meg (saját mezőgazdasági termékek értékesítése, új mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása). A pályázónak igazolnia kell, hogy az üzleti tervben előirányzott beruházások értéke a támogatás értékének legalább 40%-át teszi ki. Mielőtt a kifizetés második részletét  kérelmező lehívná, bizonyítania kell a mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének növekedését azáltal, hogy a kifizetés első részlete értékének legalább 30 %-át (ÁFA nélkül) olyan szervezeteken keresztül értékesítette, mint szövetkezetek, termelői csoportok, feldolgozó egységek, helyi piacok, alternatív értékesítési platformok (pl. e-kereskedelem, Agrohub), vagy közvetlenül a gazdaságban illetve termelői piacokon.

Milyen feltételeknek kell megfeleljen a gazdaság?

a mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén min. 8000 SO, síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén min. 12000 SO, a védett helyen termesztett zöldségfélék esetén min. 2300 SO;

a mezőgazdasági egység be kell legyen jegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába (IACS). A mezőgazdasági egység bejegyzése, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy cégként van bejegyezve nem lehet régebbi 24 hónapnál a támogatási kérés benyújtásának időpontjában. Ez alól kivételt képeznek azok a gazdaságok, akik több mint 24 hónappal a támogatási kérelem benyújtása előtt már rendelkeztek családi kerttel és/vagy saját fogyasztásra szánt állatokkal és soha nem kaptak támogatást nemzeti és/vagy európai alapokból mezőgazdasági tevékenységükre (állatok esetében 1 UMV, földterületek és méhek esetében 1232,7 SO, az összesített minimális jogosultsági küszöbértéket pedig legfeljebb 2300 SO lehet).

az állatok esetében a határértékek az alábbi táblázatban szerepelnek:

Sorszám Állatfaj Jellemzők UVM
1 Szarvasmarha 1 év alatt 1 és 2 év között Bika 2 év fölött 2 éves vagy idősebb üszők Tejhasznú szarvasmarha Nem tejhasznú szarvasmarha 0,400 0,700 1,000 0,800 1,000 0,800
2 Bárány és kecske Bárány és kecske 0,100
3 Sertés - 20 kg-nál kisebb élősúlyú malacok - 50 kg-os vagy annál nagyobb élősúlyúak kocák és tenyészkocák - egyéb sertések 0,027 0,500   0,300
4 Szárnyasok Húscsirkék Tojó tyúkok Pulykák Kacsák Libák Struccok Máshova nem sorolt baromfi 0,007 0,014 0,030 0,010 0,020 0,350 0,001
5 Nyulak, nőivarú tenyésznyulak Nyulak, nőivarú tenyésznyulak 0,020

Megjegyzés: A UVM (coeficienţii Unităţilor Vită Mare) együtthatóit a különféle állatfajok gazdasági értékeinek meghatározására és összehasonlítására használják. Ezek az együtthatók lehetővé teszik különböző állatkategóriák átszámítását egy közös mértékegységbe, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a mezőgazdasági programok és támogatások számításait és kezelését.

–  a mezőgazdasági egység mikro- vagy kisvállalkozásként van bejegyezve a pályázat leadásának időpontjában;

–  a vállalkozás bejegyzése, és/vagy annak mezőgazdasági tevékenysége, nem lehet régebbi mint 24 hónap a támogatási kérés benyújtásának időpontjában

–  az a fiatal gazda, aki 24 hónapnál régebbi vállalkozással szeretne pályázni, a mezőgazdasági CAEN kód engedélyeztetése nem lehet régebbi mint 24 hónap a pályázat leadásána k időpontjában.

Milyen feltételeknek kell megfelejen a pályázó?

a fiatal mezőgazdasági termelőnek abban a közigazgatási egységben kell letelepednie, ahol a gazdaságot nyilvántartásba vették; 

ha a pályázónak van egy másik munkahelye, annak székhelye, tevékenysége ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell legyen, ahol a gazdasága működik;

a vállalkozás székhelyének, amely már megvan, vagy amelyet kötelező módon meg kell nyitnia, ott kell lennie, ahol a gazdasága van;

rendelkeznie kell valamilyen mezőgazdasági szakirányú képesítéssel (középiskola, felsőfokú végzettség, szakképesítés, képzés), vagy vállalnia kell, hogy a második részlet folyósításának kéréséig elvégzi azt;

abban az esetben, ha a pályázó nappali tagozaton tanul, a tanintézménynek ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie, ahol a gazdasága működik.

Megjegyzés: Amennyiben ezek a feltételek a kérelem benyújtásakor nem teljesülnek, minden olyan fiatal mezőgazdasági termelőnek, akinek lakóhelye/munkahelye/oktatási intézménye nem anabban a körzetben vagy a gazdaság nyilvántartásba vételének körzetével határos területen található, lehetősége van arra, hogy a finanszírozási szerződés aláírásakor benyújtsa a lakóhelyre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat. Igazolhatják munkahelyük székhelyének változását, illetve azt is hogy ugyanazon körzetben vagy a körzettel szomszédos területen lévő egyetemet választották, amelyben az üzemet nyilvántartásba vették, vagy választhatják a látogatás nélküli képzést – ebben az esetben a körzet nincs behatárolva.

A pályázat futamideje:

megvalósítási időszak: minimum 2 év, gyümölcs és csemegeszőlő esetében  maximum 3 illetve 5 év. Ebben az időszakban kell megtörténnie a fent említett saját mezőgazdasági termékek értékesítésének és az új mezőgazdasági eszközök beszerzésének, valamint minden beruházásnak.

utánkövetési időszak: 5 év. Az utánkövetési (monitorizálási) időszak a támogatás második részletének kifizetésétől számított 5 éves időszakot jelenti.

Figyelem!  Egy családból (férj/feleség) csak egyik családtag részesülhet támogatásban. A gazdaság átvétele férj és feleség esetében nem számít bele a pontozásba!

A hegyvidéki és síkvidéki pályázatok pontozását teljesen különválasztották:

Síkvidéki gazdaságok

A pályázó legkevesebb 30 pontot kell elérjen

Sorszám Kiválasztási elvek és kritériumok Pontszám
1. A képesítési szint  A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek össz-hangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal. Maximum 15
1.1. Felsőfokú, líceumi vagy posztlíceumi végzettség (összhang-ban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal) 15
1.2. Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)   10
2 A védett helyen történő zöldségtermesztés ösztönzésének elve Figyelem! A pont megszerzéséhez a (meglévő és/vagy a pro-jekt által javasolt) védett helyek teljes területét fűtési rend-szerrel kell ellátni. Maximum 30
2.1. A kérelmező a gazdaságban legalább 7100 euró értékű, vé-dett helyen lévő zöldségfélékből álló standard termeléssel kell rendelkezzen, a védett helyek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást kell javasoljon. 30
2.2.  A kérelmezőnek a gazdaságában 2300 és 7100 euró közötti szabványos termelési értékű, védett helyen termesztett zöldségekből álló termése van, és a projekt keretében a védett helyek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást javasol. 20
3 Gazdaságok egyesítésének elve Maximum 10
3.1. A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól. 10
3.2. A kérelmező legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egé-szében átvesz. 7
3.3. A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át. 5
4. Gazdasági szerepet betöltő társulási formához  való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) Maximum 10
4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szö-vetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja. 10
5 A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve (A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.) Maximum 10
5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét, állattartó gazdaságok esetében a teljes állatállo-mányt. 10
6 Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve. Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz: Maximum 25
6.1. Ökológiai gazdálkodás. 5
6.2. Biológiai kártevőirtás/biológiai beporzás 10
6.3. Körforgásos gazdaság/megújuló energia használata/energia-független csepegtető öntözőrendszerek (a támogatás értéké-nek legalább 10%-a). 10
Összevonás A 6.1, 6.2 és 6.3 pontok összevonhatóak. A biológiai beporzás esetében a 6.2 szerint 10 pont adható a védett területeken biológiai beporzási módszereket alkalmazó kérel-mezőknek, és 5 pont adható a legalább 5 méhcsaláddal ren-delkező kérelmezőknek, még akkor is, ha nem rendelkeznek mezőgazdasági földterülettel.   A 2.1. alapján pontokat kapó pályázók esetében a 6.3. pontok akkor adhatók, ha a megúju-ló energiába és/vagy öntözésbe történő beruházás/beruhá-zások a projekt által megcélzott védett területek teljes terüle-tét lefedik. Egyéb pályázók esetében a pontok akkor adhatók, ha a támogatás értékének legalább 10%-át a körforgásos gazdaságba/megújuló energiába//csöpögtető öntözésbe fekte-tik be.  
  ÖSSZESEN 100 pont

Hegyvidéki gazdaságok

A pályázó legkevesebb 30 pontot kell elérjen

Sorszám Kiválasztási elvek és kritériumok Pontszám
1. A képesítési szint  A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek össz-hangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasá-gi ággal. Maximum 15
1.1. Felsőfokú, líceumi vagy posztlíceumi végzettség (összhang-ban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ág-gal. 15
1.2. Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projekt-ben megcélzott mezőgazdasági ággal)   10
2. Az állattenyésztési ágazat előmozdításának elve Maximum 25
2.1. A kérelmező gazdaságában az SO többsége (több mint 50%) az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódik. 25
3 Gazdaságok egyesítésének elve Maximum 15
3.1. A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egé-szében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól. 15
3.2. A kérelmező legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egé-szében átvesz. 10
3.3. A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át. 7
4. Gazdasági szerepet betöltő társulási formához  való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) Maximum 10
4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szö-vetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja. 10
5. A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve (A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.) Maximum 5
5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét, állattartó gazdaságok esetében a teljes állatállo-mányt. 5
6. Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erő-források hatékony felhasználásával járó modern terme-lési technológiák és technikák előmozdításának elve. Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz: Maximum 30
6.1. Ökológiai gazdálkodás. 10
6.2. Precíziós gazdálkodás, beleértve a termelési folyamatok opti-malizálására szolgáló automatizált rendszereket (a támoga-tás értékének legalább 5%-a). 10
6.3. Körforgásos gazdaság/megújuló energia használata (a támo-gatás értékének legalább 10%-a) 10
Összevonás A 6.1, 6.2 és 6.3 pontok összevonhatóak.    
  ÖSSZESEN 100 pont

Bővebben: https://www.afir.ro/info-la-zi/anunt-lansare-sesiune-aferenta-dr-27-28-si-30/

Szólj hozzá!