• Date

  • Client

  • Website

  • Location

  • Value

2023. évi Kárpát-medencei Lovas Program című pályázati kiírás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2023. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

A pályázat célja

A Kárpát-medencei lovas sportok, lovas hagyományőrzés, lovas turizmus, lovas terápia, lovas rendezvények megismertetése, minél szélesebb körben történő kiterjesztése illetve népszerűsítése. Jelen pályázati kiírás a Magyarország határain kívül működő, lovakkal kapcsolatos tevékenységet folytató magyar szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázat keretében támogatható célok

Lovas sport és lovas szabadidő

A lovas sportok népszerűsítése és széles körben való hozzáférhetőségének támogatása. A fejlődési potenciállal rendelkező lovas egységek támogatása, utánpótlás biztosítása, a lovas sport minél szélesebb körben való elterjesztése, a lovas sport szolgáltatások minőségének fejlesztése. A lovas sport és szabadidő keretében támogatható tevékenységek: díjugratás, díjlovaglás, military, galopp fogathajtás, lovas torna, lovas íjászat, távlovaglás, stb.

Lovas hagyományőrzés

A hagyományőrző lovas tevékenységek népszerűsítése és támogatása. A lovas hagyományőrzés keretében támogatható tevékenységek: vallási, nemzeti és kulturális eseményeken való részvétel, lovas hagyományőrző ruhák, öltözékek, ló felszerelések, és egyéb, lovas hagyományőrzéshez szükséges kellékek beszerzése, továbbá lovas hagyományőrző fórumok, konferenciák, képzések megszervezése, társszervezése.

Lovas turizmus

A lovas turisztikai szolgáltatások minőségének és mennyiségének fejlesztése, népszerűsítése, támogatása. A lovas turizmus keretében támogatható tevékenységek: a pályázatot benyújtó külhoni szervezet tevékenységi területének földrajzi helyétől több, mint 100 km távolságból érkező lovas turisták számára lovas túrák szervezése, továbbá a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges lovas eszközök és felszerelések, istállóban használatos eszközök, illetve a lovak szállításához szükséges jármű beszerzése.

Lovas terápia

A kinetoterápiás, gyógypedagógiai és pszichológiai lovas gyógyító, egészségmegőrző és fejlesztő tevékenységek támogatása. A lovas terápia keretében támogatható tevékenységek: posztgraduális lovas terápiás képzésen való részvétel, interdiszciplináris szakmai fórumok szervezése, tudományos kutatások tervezése és kivitelezése.

Lovas rendezvények

Az olyan rendezvények, programok megvalósításának támogatása, amelyek elsődleges célja a lovas kultúra bemutatása. A lovas rendezvények keretében támogatható tevékenységek: lovas sport és kulturális rendezvények, lovas fórumok, lovas konferenciák szervezése, szakmai lovas képzéseken való részvétel (lovas oktatói képzés, lovardavezetői képzés).

Patkolókovács

A patkolókovács által a lovas sporthoz köthető tevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása.

 

Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

1. A teljes támogatási keretösszeg 400.000.000,- Ft

2. Az igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000,- Ft – 7.000.000,- Ft

3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

 

A pályázatra vonatkozó határidők

1. Megvalósítási időszak: 2023. november 1. és 2024. október 31. között

2. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. szeptember 5.

3. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 4. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. november 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

 

További részletekért kattintsanak a következő hivatkozásra: https://www.kulhonimagyarok.hu/palyazatok/2023-evi-karpat-medencei-lovas-program-cimu-palyazati-kiiras/