• Date

  • Client

  • Website

  • Location

  • Value

Mezőgazdasági termékek feldolgozására lehet pályázni

A feldolgozóipar 2023 és 2026 közötti fejlesztésére indított, nemzeti költségvetésből finanszírozott Investalim programot az idei 65-ös sürgősségi határozattal fogadta el a kormány. A beruházási támogatás összesen 590 millió euró, évente közel 148 millió eurót biztosítanak a sikeres pályázatok kifizetésére. A támogatás intenzitása, mértéke megyénként változik és akár a 70%-ot is elérheti.

A mezőgazdasági minisztérium a program, a pályáztatás és a kifizetések lebonyolításával a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökséget (AFIR) bízta meg. A pályázatok letevésének határideje november 27.

A program keretében nyújtott támogatás új feldolgozók létesítésére, már működők fejlesztésére vagy új termékek előállításához szükséges beruházások megvalósítására költhető. A sürgősségi kormányhatározat szerint a következő területeken számolhatók el költségek: húsfeldolgozás és -konzerválás, halfeldolgozás, burgonyafeldolgozás, gyümölcs- és zöldséglevek előállítása, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, étolaj és zsír gyártása, tejtermékek gyártása, malomipar fejlesztése, kenyér és cukor előállítása.

Pályázhatnak már meglevő feldolgozó, valamint újonnan létesített cégek is. Feltétel, hogy a cég elismert tevékenysége között szerepeljen a megfelelő CAEN-kód:

– 1011 (húsfeldolgozás),

– 1012 (szárnyashús-feldolgozás),

– 1013 (hústermékek gyártása),

– 1020 (halfeldolgozás),

– 1031 (burgonyafeldolgozás),

– 1032 (gyümölcs- és zöldséglevek gyártása),

– 1039 (gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és -tartósítás),

– 1041 (étolaj és étkezési zsír gyártása),

– 1051 (tejtermékek gyártása),

– 1061 (malomipari termékek gyártása),

– 1071 (kenyér- és tésztakészítés),

– 1081 (cukorgyártás).

Nagyságtól, pénzforgalomtól és alkalmazott számtól függetlenül lehet pályázni a programra, vagyis bármilyen besorolásba tartozhatnak (mikro-, kis-, közép- vagy nagy vállalkozás). Feltétel, hogy a beruházás értéke az általános forgalmi adó (áfa) nélkül minimum 2 500 000 lej (500 ezer euró) legyen. A támogatás felső határa 60–70%-os intenzitású támogatás esetén akár 50 millió euró is lehet cégenként.

Ugyancsak feltétel, hogy a meglevő cég pénzügyi mérlege pozitív legyen az előző három év valamelyikében, és ne legyen felszámolás alatt. Az új cégnél feltétel, hogy alaptőkéje haladja meg a 100 ezer lejt, és a tulajdonosoknak ne legyen részvényük más hasonló tevékenységű vállalkozásokban.

A pályázati tájékoztató füzet egy táblázatot is tartalmaz a támogatás maximális mértékéről, és az ezzel összefüggő pontszámmal, megyénként (az alábbi táblázatban csak a Pro Agricultura Egyesület működési körébe tartozó megyék vannak feltüntetve):

Megye A támogatás maximális intenzítása Az állami támogatás maximális mértéke, amelyből egy vállalkozás részesülhet

– euró –

Pontszám
ARAD 30% 24 750 000 5
BESZTERCE-NASZÓD 50% 41 250 000 60
FEHÉR 50% 41 250 000 60
HUNYAD 50% 41 250 000 60
KOLOZS 40% 33 000 000 20
SZEBEN 40% 33 000 000 20
TEMES 30% 24 750 000 5

 

A elkészítendő pályázat modellje és a letevésnél szükséges dokumentumok sora megtalálható az országos vidéki beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.ro). Az elkészített pályázatot fel kell tölteni a vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe felhasználói cím igénylése után.

Mivel ezeket a pályázatokat pontozásos rendszerrel bírálják el, röviden ismertetjük a pontszerzési lehetőségeket:

– 20 pontot kap az a pályázó, aki egy termék előállítási folyamatát teljesen átalakítja vagy bővíti a feldolgozó kapacitását, illetve ha bővíti a termékskálát a feldolgozón belül

– 10 pontot kapnak az újonnan létesített feldolgozók

– 50 pontot kap, akinek a CAEN-kódja 1011, 1012, 1013, 1039 és 1081

– a többi CAEN-kód mindegyike 30 pontot kap

– különböző pontszám jár a támogatás intenzitása függvényében (lásd a táblázatot)

– 5 pont jár arra, ha a vállalkozás nyereséges. (A képlet szerint a nettó nyereség osztva az áruforgalom értékével, szorozva 100-al, s a kapott érték nagyobb, mint 1.)

– az új cégek esetében 5 pont jár, ha az alaptőke nagyobb, mint 500 000 lej.

 

Részletek: https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-investalim